TEE không nắpTP

Qui cách Đơn giá (vnđ/cái) Đóng gói
Tee không nắp ø16 1.200 100 cái
Tee không nắp ø20 1.900 50 cái
Tee không nắp ø25 3.100 50 cái
Tee không nắp ø32 4.500 25 cái
.
.
.
.