Ống thoát nước máy lạnh

Đường kính: 20 mm

Đơn Giá: 140.000 vnđ/ cuộn (50m)

.
.
.
.