Ống luồn đàn hồi ACCESS

 

Qui cách ĐVT Trọng lượng (kg) Đơn Giá (Màu trắng) Đơn Giá    ( Màu xám)
ø 16 50m/cuộn 1.8 105.000 75.000
ø 20 50m/cuộn 2.7 142.000 93.000
ø 25 50m/cuộn 3.7 196.000 140.000
ø 32 50m/cuộn 5.5 340.000 270.000
ø 40 25m/cuộn 4.5 338.000 340.000
ø 50 25m/cuộn 6.5 500.000 420.000
.
.
.
.