Ống luồn đàn hồi chống cháy Tiến Phát

Qui Cách ĐVt Đơn Giá (VNĐ)
ø 16 50m/cuộn 105.000
ø 20 50m/cuộn 145.000
ø 25 40m/cuộn 160.000
ø 32 25m/cuộn 200.000
.
.
.
.