Ống cứng âm sàn Tiến Phát

Qui cách ĐVT Đơn Giá (VNĐ)
Ø 16 2m92/cây 15.300
Ø 20 2m92/cây 21.300
Ø 25 2m92/cây 30.000
Ø 32 2m92/cây 46.500
.
.
.
.