Ống cứng âm sàn Tiến Phát

Qui cách ĐVT Đơn Giá (VNĐ)
Ø 16 2m92/cây 14.200
Ø 20 2m92/cây 20.500
Ø 25 2m92/cây 29.000
Ø 32 2m92/cây 45.000
.
.
.
.