Nối răng TP

Qui cách Đvt (VNĐ/cái Đóng gói
Nối răng ø 16 900 100 cái
Nối răng ø 20 1.200 100 cái
Nối răng ø 25 1.500 50 cái
Nối răng ø 32 2.700 50 cái
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.