Nẹp vuông chất lương cao

Qui cách Đvt Đơn giá
15mmx9mm 2m/cây 6.500
20mmx10mm 2m/cây 9.200
25mmx14mm 2m/cây 15.000
30mmx16mm 2m/cây 18.800
40mmx18mm 2m/cây 22.000
40mmx25mm 2m/cây 32.000
50mmx35mm 1m7/cây 49.300
50mmx35mm 1m8/cây 52.000
50mmx35mm 1m9/cây 54.700
.
.
.
.