Nẹp vuông (2p, 2p5, 3p)

Qui cách Đvt Đơn giá (vnđ)
Vuông 2p loại 2 1m9/cây 7.900
Vuông 2p loại3 1m7/cây 6.750
Vuông 2p loại 3 1m8/cây 7.150
Vuông 2p loại 3 1m9/cây 7.550
Vuông2p5 1m7/cây 10.500
Vuông 2p5 1m8/cây 11.200
Vuông 2p5 1m9/cây 11.800
Vuông 3p 1m7/cây 13.600
Vuông 3p 1m8/cây 14.700
.
.
.
.