Hộp tròn 4 đường TP

Qui cách Đơn giá (vnđ/cái) Đóng gói
Hộp tròn 4 đường ∅16, có nắp 4.500 10 cái
Hộp tròn 4 đường ∅20, có nắp 4.800  10 cái
Hộp tròn 4 đường ∅25, có nắp 5.100  10 cái
.
.
.
.