Hộp tròn 3 đường TP

Qui cách Đơn giá (vnđ/cái) Đóng gói
Hộp tròn 3 đường ∅16, có nắp 4.200 10 cái
Hộp tròn 3 đường ∅20, có nắp 4.500 10 cái
Hộp tròn 3 đường ∅25, có nắp 4.800 10 cái
.
.
.
.