Hộp tròn 2 đường thẳng TP

Qui cách Đơn giá (vnđ /cái) Đóng gói
Hộp tròn 2 đường thẳng ∅ 16 4.200 10 cái
Hộp tròn 2 đường thẳng ∅ 20 4.500 10 cái
Hộp tròn 2 đường thẳng ∅ 25 4.800 10 cái
.
.
.
.