Hộp tròn 2 đường góc TP

Qui cách Đơn giá (vnđ/cái) Đóng gói
Hộp tròn 2 đường góc ∅16, có nắp đậy 4.200 10 cái
Hộp tròn 2 đường góc ∅20, có nắp đậy 4.500 10 cái
Hộp tròn 2 đường góc ∅25, có nắp đậy 4.800 10 cái
.
.
.
.