Hộp tròn 1 đường

Qui cách Đơn giá (vnđ) Đóng gói
Hộp tròn ∅16, có nắp 4.200/cái 10 cái
Hộp tròn ∅20, có nắp 4.500/cái 10 cái
Hộp tròn ∅25, có nắp 4.800/cái 10 cái
.
.
.
.