Đế âm đơn+đôi

Qui cách  Đơn giá (vnđ/cái)
Đế âm đơn tự chống cháy 5.000
Đế âm đơn dùng cho mặt vuông 6.000
Đế âm đôi tự chống cháy dùng cho 1 mặt đôi 8.000
Đế âm đôi tự chống cháy dùng cho 2 mặt đơn 8.500
.
.
.
.