Co có nắp TP

Qui cách Đơn giá (vnđ/cái) Đóng gói
Co có nắp ø16 2.700 vnđ/cái 50 cái
Co có nắp ø20 2.900 vnđ/cái 50 cái
Co có nắp ø25 4.000 vnđ/cái 50 cái
Danh mục: Từ khóa:
.
.
.
.